شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتراه و ساختمانیخزدای سبزASR
یخزدای سبزASR

یخزدای سبزASR

یخزدای سبزASR  یک ماده شیمیایی گرانوله از  کلسیم منیزیم استات و سازگار با محیط زیست است که می‌تواند به طور گسترده برای ذوب برف و یخ در مناطقی مانند فرودگاه، ترافیک، بزرگراه، شریان‌های اصلی، خیابان‌های شهری، حیاط‌ها و غیره استفاده شود. خوردگی کم، جایگزین زیست محیطی برای نمک جاده است و در سراسر جهان برای پاسخگویی به نگرانی های زیست محیطی و حل مشکلات مرتبط با خوردگی و تخریب بتن استفاده می شود. یخزدای سبزASR  که صورت گلوله و گرانول کروی مصرف می شود باعث  کاهش گرد و غبار در هنگام مصرف، تراکم در انبار داری، و  پخش یکنواخت می شود. یخزدای سبزASR   بالاتر از 7- درجه سانتیگراد بهترین عملکرد را دارد. برای کاهش اثر خوردگی یخزداهای کلریدی، میتوان  یخزدای سبزASR  را به مقدار 20% و 40% وزنی ASR  با نمک مخلوط نمود. شرکت آریا شیمی رسا دو محصول تجاری به ترتیب با نامهای یخزداهای سبز جامد ASR20 وASR40 تولید نموده است.