شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا

شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا

این شرکت استراتژی خود را بر اساس نیاز، ایده، تحقیق،کسب دانش فنی و تولید بنا نهاده است. در این استراتژی با توجه به نیاز مصرف کننده، پیشنهاد و ایده ای برای رفع نیاز ارائه میشود و پس از انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم، دانش فنی تولید نمونه در مقیاس نیمه صنعتی و سپس مقیاس انبوه کسب میشود. لذا بیشتر فعالیتهای شرکت به صورت سفارشی انجام میشود. این شرکت آمادگی ارائه دانش فنی تولید و یا فروش محصولات خود  را دارد. ضمنا در صورت نیاز مشتریان آماده عقد قرارداد جهت کسب دانش فنی در زمینه تولید مواد شیمیایی مورد نیاز آنها را دارد.

محصولات

پتروشیمی

industrial-equip-1000x750b

راه و ساختمان

runway-deicers-1000x750

کشاورزی

agriculture-products-1000x750b

سایر محصولات

transit-lavatory-cabin-1000x750

شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا

دانش فنی برای تولید مواد و کاتالیست در مقیاس صنعتی و به صورت کلید در دست می باشد