شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتراه و ساختمانیخزدای سبز ASR-25
یخزدای سبز ASR-25

یخزدای سبز ASR-25

یخزدای سبز ASR-25 یک یخزدای مایه با پایه استات کلسیم منیزیم میباشد که به صورت مایع ضد یخ زدگی به مقدار زیاد  برای جاده ها و پل ها استفاده می شود. این سیال قبل از بارش استفاده می شود تا از چسبیدن برف و یخ به سطح پلها و جاده ها جلوگیری نماید. یخزدای سبز ASR-25 یک ماده شیمیایی سازگار با محیط زیست است. یخزدای سبز ASR-25 بالاتر از  10- درجه سانتیگراد بهترین عملکرد را دارد.