شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا

ارتباط با ما

خانهارتباط با ما

دفتر مرکزی

استان البرز ، مهرشهر بعد از کیان مهر ، منطقه ویژه اقتصادی پیام ، خیابان هشتم ، کارخانه آریا شیمی رسا تلفن:۲۲۶۸۹۵۸۷-۰۲۱ کد پستی: ۱۹۳۵۹۴۳۸۱۷

کارخانه

استان البرز ، مهرشهر بعد از کیان مهر ، منطقه ویژه اقتصادی پیام ، خیابان هشتم ، کارخانه آریا شیمی رسا تلفن:۲۲۶۸۹۵۸۷-۰۲۱ کد پستی: ۱۹۳۵۹۴۳۸۱۷

در صورت نیاز از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید