شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتسایر محصولاتسدیم پراکسی کربنات
سدیم پراکسی کربنات

سدیم پراکسی کربنات

فرمول مولکولی: 2Na2CO3 •3H2O

کاربرد پرکربنات سدیم در مواد شوینده (پودر لباسشویی، پودر سفید کننده رنگ و غیره)، در محصولات مراقبت از دندان، به عنوان محصول استریل کننده و ضدعفونی کننده، فرآیند شیمیایی، صنعت کاغذ، کمک های اولیه، افزایش کیفیت آب و خاک ، پرورش ماهی (به عنوان اکسیژن ساز و قارچ کش)، باغبانی، گلخانه ها، اتاق های ذخیره سازی، مهدکودک ها، سطوح خاکی گیاهان بلند سبز و چمن، برای تصفیه سریع آب استخرهای بدون کلر میباشد.