شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتپتروشیمیکاتالیزور (SNS-02)
کاتالیزور (SNS-02)

کاتالیزور (SNS-02)

این کاتالیزور به عنوان جاذب گازهای SOx، NOx و HCl آلوده کننده  اتمسفر ناشی از احتراق زغال سنگ استفاده می شود.