شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتپتروشیمیکاتالیزور CMB
کاتالیزور CMB

کاتالیزور CMB

کاتالیزور کبالت- منگنز – برومید (CMB) مایع قرمز رنگی است که به راحتی در آب و اتانول حل می شود. به عنوان کاتالیزور اکسیداسیون PTA / PET استفاده می شود. این کاتالیزور یک کاتالیزور مخلوط است و به صورت مایع در فرآیندهای اکسیداسیون ترکیبات آلی استفاده می شود. کاهش هزینه و افزایش سرعت در تهیه و مصرف این کاتالیست در واحدهای مربوطه و همچنین میزان خوردگی پایین آن (250 تا 600 برابر کمتر) نسبت به کاتالیست های قبلی از ویژگی های خاص این کاتالیست می باشد.