شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتسایر محصولاتسولفات کبالت هفت آبه
سولفات کبالت هفت آبه

سولفات کبالت هفت آبه

فرمول مولکولی CoSO4 • 7H2O

پودر سولفات کبالت هفت آبه به طور گسترده ای به عنوان لعاب سرامیکی، خشک کن رنگ، حمام آبکاری، سلول قلیایی و باتری های ذخیره سازی، رنگدانه های حاوی  کبالت، جوهرهای سمپاتیک، به عنوان یک افزودنی به خاک و خوراک حیوانات و سایر محصولات مرتبط استفاده می شود.