شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتسایر محصولاتدکستروز (مونوهیدرات و بدون آب)
دکستروز (مونوهیدرات و بدون آب)

دکستروز (مونوهیدرات و بدون آب)

فرمول مولکولی:  C6H12O6

دکستروز مونوهیدرات یک شکل رایج از گلوکز است که به طور گسترده به عنوان مکمل غذایی در تولید مواد غذایی استفاده می شود.  به عنوان یک مونوساکارید رژیمی، دکستروز مونوهیدرات را می توان در صنایع مختلف از جمله: تولید مواد غذایی، نوشیدنی، داروسازی، کشاورزی/ خوراک دام و صنایع مختلف دیگر استفاده کرد.