شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتپتروشیمیبرومید منگنز
برومید منگنز

برومید منگنز

فرمول مولکولی: MnBr2

معمولاً به عنوان یک کاتالیزور در واکنش های سنتز آلی، به عنوان یک افزودنی در برخی الکترولیت ها برای باتری ها، در تحقیق و توسعه، آزمایش های آزمایشگاهی و سنتز شیمیایی استفاده می شود.