شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتسایر محصولاتاستات سدیم
استات سدیم

استات سدیم

فرمول مولکولی

C2H3NaO2استات سدیم به عنوان یک افزودنی غذایی و به عنوان چاشنی برای دادن طعم نمک و سرکه به محصولات غذایی استفاده می شود. در صنعت نساجی از استات سدیم برای خنثی کردن اسید سولفوریک استفاده می شود.  این ماده به عنوان افزودنی های کاهنده نفوذپذیری بتن، عامل بافر، معرف چاشنی، تنظیم کننده pH، عامل طعم دهنده و غیره استفاده می شود.