شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا

شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا

این شرکت استراتژی خود را بر اساس نیاز، ایده، تحقیق،کسب دانش فنی و تولید بنا نهاده است. در این استراتژی با توجه به نیاز مصرف کننده، پیشنهاد و ایده ای برای رفع نیاز ارائه میشود و پس از انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم، دانش فنی تولید نمونه در مقیاس نیمه صنعتی و سپس مقیاس انبوه کسب میشود. لذا بیشتر فعالیتهای شرکت به صورت سفارشی انجام میشود. این شرکت آمادگی ارائه دانش فنی تولید و یا فروش محصولات خود  را دارد. ضمنا در صورت نیاز مشتریان آماده عقد قرارداد جهت کسب دانش فنی در زمینه تولید مواد شیمیایی مورد نیاز آنها را دارد.

محصولات

پتروشیمی

کشاورزی

runway-deicers-1000x750

راه و ساختمان

سایر مواد شیمیایی

agriculture-products-1000x750b

پتروشیمی

transit-lavatory-cabin-1000x750

پتروشیمی

industrial-equip-1000x750b

شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا

دانش فنی برای تولید مواد و کاتالیست در مقیاس صنعتی و به صورت کلید در دست می باشد